Tak jak w ubiegłym roku tak i w tym, w niedzielę 20 grudnia Księżom i mieszkańcom parafii pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w imieniu harcerzy i skautów z całego świata chcielibyśmy przekazać Światełko Pokoju. Pochodzi ono z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Idea jego przekazywania powstała w 1986 roku jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Niedługo po tym w akcję włączyli się skauci i harcerze różnych krajów. I tak od 30 lat co roku rusza wielka sztafeta, w której dzięki druhnom i druhom dociera ono do niemal każdego zakątka Europy.

W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. W tym roku również nie mogło jego zabraknąć i nie przeszkodziły w tym obostrzenia sanitarne czy związane z tym pozamykane granice.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć. Chciałbym, aby to  światło dawało moc nie tylko harcerzom, ale tym wszystkim, do których zostanie zaniesione. Ten płomień jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Niech te wartości towarzyszą nam nie tylko gdy siądziemy przy wigilijnym stole przy blasku Betlejemskiego Światła, ale również w codziennym życiu, gdy powrócimy po świętach do codziennych obowiązków.

W imieniu Komendantki reaktywowanego w tym roku Hufca ZHP Biała Podlaska oraz harcerzy z 21 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Bronisława Czyżyka oraz zuchów z 34 Gromady Zuchowej „Strażnicy Tajemnic” z Konstantynowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku. Niech te wartości, które płyną z Betlejemskiego Światła pozwolą nam zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy.

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

Jan Hołub

Drużynowy Próbnej Drużyny Wędrowniczej w Białej Podlaskiej

Światełko będzie także wystawione w GCK Konstantynów, więc jeżeli nie jest przygotowany będzie mógł wziąć Światełko w GCK

Zobacz https://swiatlo.zhp.pl/

(Oglądana: 196, w tym oglądana dzisiaj: 1)