CMENTARZ

ZARZĄD CMENTARZA PARAFIALNEGO W KONSTANTYNOWIE,
Parafia p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie,
ul. Janowska 31, 21-543 Konstantynów, tel.: (83) 341-50-13 kom.: 731-760-023
e-mail: cmentarzkonstantynow@gmail.com
NIP: 537-19-36-402 REGON: 040114876 nr. konta: 29 8039 0006 0010 0400 2310 0005

OPIEKUN CMENTARZA: Wojciech Olisiejuk

Biuro czynne:

  • Poniedziałek godz. 8.00 -10.00
  • Sobota godz. 8.00 -10.00
  • W sprawach pilnych kontakt telefoniczny: tel.: (83) 341-50-13 kom.: 731-760-023

POKŁADNE:

Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycie miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą zarządcy cmentarza.

PROLONGATA:

Ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Należy jej dokonać pół roku przed upływem 20 lat. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny – krótszy – uzgodniony z zarządem cmentarza okres.

UWAGA!

Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. zarząd cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania tam innego zmarłego. Wskazane jest, w miarę możliwości, powiadomienie osoby opiekującej się grobem o takim zamiarze.

Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki zarząd cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenia i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na następnych 20 lat. Osobie, która mimo upływu terminu nie dokonała przedłużenia zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadanego miejsca oddanego przez zarząd cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal regularnie odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

JAKI JEST CEL WPŁYWÓW Z POKŁADNEGO?

Wpływy z pokładnego z prawem na ustawienie nagrobków oraz prolongat i rezerwacji miejsc są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną i ubezpieczenia cmentarza.


DOKUMENTY

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KONSTANTYNOWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI FIRM KAMIENIARSKICH na terenie cmentarza parafialnego w Konstantynowie

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – Dz.U.2020.1947 t.j. Akt obowiązujący od: 4 listopada 2020 r. do: 31 grudnia 2022 r.

(Oglądana: 1 758, w tym oglądana dzisiaj: 1)