RADA PARAFIALNA

Z chwilą przyjścia do parafii nowego Proboszcza ustaje działalność dotychczasowej Rady Parafialnej.

Nowy Proboszcz ma prawo powołać nową Radę Parafialną. W naszej parafii przy okazji Wizyty Duszpasterskiej, parafianie zgłaszali kandydatów  do rady.  Następnie głosy komisyjnie zostały policzone. Ci kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów zostali o tym fakcie powiadomieni. Każdy kandydat miał prawo odmowy uczestniczenia w tym gremium, gdy kandydat nie wyraził zgody wówczas kontaktowaliśmy się z osobą mająca kolejną, największą ilość głosów.

Skład Rady Parafialnej powołanej … r. na kadencję pięcioletnią, zatwierdzony przez Proboszcza …:

MIEJSCOWOŚĆIMIĘ I NAZWISKO RADNEGO
(Oglądana: 698, w tym oglądana dzisiaj: 6)