Bierzmowanie

AKTUALNOŚCI


2021/02/21

W niedzielę 21 lutego po Mszy świętej wieczorowej spotkanie z kandydatami do bierzmowania na kolejnej katechezie

2020/11/21

Bierzmowanie za nami. W piątek i sobotę młodzież z naszej parafii przyjęła z rąk biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy – Sakrament bierzmowania. Bardzo dziękujemy za piękną postawę młodzieży, zaangażowanie rodziców w sprzątanie i dekorację naszego kościoła. Zachęcamy wszystkich bierzmowanych do aktywnego włączenia się w liturgię Eucharystyczną (czytania, psalm, modlitwa wiernych) a tym samym wypełnianie zobowiązań, które przyjęli w sakramencie bierzmowania.

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III


2020/10/06

Podsumowanie I katechezy (Grupa młodsza)

Temat: Bóg cię miłuje i ma dla ciebie wspaniały plan

 1. Skład Apostolski – (Wierzę w Boga…)
 2. Słowo Boże: J 3, 16-18 (fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem)
 3. Katechizm dla kandydatów do bierzmowania diec. siedleckiej
  • 2. Czym jest wiara? (s. 9-10)
  • 3. Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga? (s. 10-11)
  • 50. Dlaczego pragniemy szczęścia i jak można to pragnienie zaspokoić? (s. 58-59)

2020/10/03

Ogłoszenia wspólne
 1. Zapraszamy na modlitwę różańcową codziennie a o poprowadzenie modlitwy różańcowej proszę (10 osób):
  • Grupa starsza:
   • 03.10.2020 i 31.10.2020 (sobota)
  • Grupa młodsza:
   • Kl. VII A 08.10.2020 i 30.10.2020
   • Kl. VII B 09.10.2020 i 24.10.2020
   • Kl. VIII A 14.10.2020
   • Kl. VIII B 20.10.2020
 2. Zachęcam do zapoznania się z zakładką PACIERZ

******

Ogłoszenia dla grupy starszej:

 1. Proszę grupę starszą o sprawdzenie czy znajdują się na liście i uzupełnienie danych (jeżeli czegoś brakuje jest wyszczególnione w zakładce uwagi)
 2. Proszę o zapoznanie się z zakresem wiedzy obowiązującym na egzaminie

******

Ogłoszenia dla grupy młodszej:
 1. Najbliższe spotkanie w niedzielę 4 października po Mszy świętej o godz. 17.00 – obecność obowiązkowa – indeksy po spotkaniu podpisze ks. prowadzący

2020/09/25

 1. W niedzielę 27 września po Mszy świętej wieczorowej spotkanie z kandydatami do bierzmowania (grupa starsza – szkoła średnia) Zamykamy listę kandydatów i ustalamy termin oraz zakres egzaminu.  Obecność obowiązkowa.
 2. W przyszłą niedzielę (4 października) po Mszy świętej o godz. 17.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania (grupa młodsza – kl. VII i VIII)
 3. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej – zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania do kościoła parafialnego aby przez ręce Maryi ofiarować wszystkie nasze sprawy. Modlitwa różańcowa będzie odmawiana w dni powszednie po Mszy świętej o 17.00 a w niedzielę po 12.00. W szczególny sposób chcemy zaprosić w konkretne dni różne grupy – prosimy o 10 reprezentantów którzy poprowadzą modlitwę różańcową – grafik wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.

Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania już się rozpoczęło, poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy


Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom.

Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:

a) przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego

Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić świadectwo chrztu

b) przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej

Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.

c) być w odpowiednim wieku

Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.
W Polsce sprawę tę reguluje instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, ogłoszona przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 16. 01. 1975r. Postanawia ona, że „sakramentu bierzmowania należy udzielać młodzieży w wieku 14/15 lat”, dzisiaj jest to wiek na poziomie klas III Gimnazjum.

d) wykazać się znajomością prawd wiary

Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych(zaświadczenie ze szkoły), ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrześcijanin.

e) posiadać szczerą intencję

Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc – jak to się mówi – dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi katechezami:

(Oglądana: 2 662, w tym oglądana dzisiaj: 1)