I Komunia Święta

AKTUALNOŚCI


2021/05/02

 • I Komunii świętej w naszej parafii odbędzie się w 16 maja 2021 r. w 2 turach kl. 3A o godz. 9.30 i kl. 3B o godz. 12.00
 • Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy wraz z rodzicami na codzienne nabożeństwo majowe – w niedzielę na godz. 12.00, a w dni powszednie na godz. 18.00
 • Bezpośrednie przygotowanie rozpocznie się 3 maja i będzie ono po Mszach św. wieczorowych i nabożeństwie majowym.
 • Egzamin przewidziany jest w 2 grupach klasa 3a – 7 maja a 3b – 8 maja po Mszy św. wieczorowej i nabożeństwie majowym
 • Poniżej znajdują się pytania wraz z odpowiedziami na egzamin:

Pytania katechizmowe

1.Kim jest Pan Bóg?

Bóg jest duchem nieskończenie doskonałym, Stworzycielem nieba i ziemi i Ojcem naszym najlepszym.

2. Kto to jest Pan Jezus?

Jezus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

3. Kto to jest Duch Święty?

Duch Święty to trzecia Osoba Boska.

4. Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.

5. W jaki sposób Pan Jezus nas zbawił?

Pan Jezus nas zbawił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

6. Kim są apostołowie?

Apostołowie byli uczniami Jezusa, wybranymi przez Niego do grona Dwunastu.

7. Dlaczego Jezus oddał za nas życie na krzyżu?

Pan Jezus oddał za nas życie na krzyżu, ponieważ bardzo nas kocha i pragnie, abyśmy mieli życie wieczne.

8. Co to są przykazania?

Przykazania to Boże drogowskazy, które prowadzą nas do nieba.

9. Co to jest Ewangelia?

Ewangelia to Dobra Nowina o zbawieniu. Została napisana przez ewangelistów: Mateusz, Marka, Łukasza i Jana.

10. Co to jest Kościół?

Kościół to wspólnota ludzi, którzy wierzą w Boga i naśladują Jezusa.

11. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca to życie Boże w nas.

12. Co to jest chrzest?

Chrzest święty to sakrament, w którym Pan Jezus daje nam łaskę uświęcającą i w ten sposób umacnia nas w drodze do nieba.

13.  Co to jest grzech?

Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga, brak miłości do Niego i wiary w Jego dobroć wybranie własnej drogi.

14. Co to jest sumienie?

Sumienie to głos Boga, który pomaga nam odróżnić dobro od zła i ostrzega przed złem.

15. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia to przypomnienie sobie wszystkich popełnionych grzechów.

16. Co to jest spowiedź?

Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem.

17. Czym jest Msz Święta?

Msza Święta jest ucztą ofiarną, w której jednoczymy się z Chrystusem.

18. Z jakich części składa się Msza Święta?

Części Mszy Świętej:

– obrzędy wstępne,

– liturgia słowa,

– liturgia eucharystyczna,

– obrzędy zakończenia.

19. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament to Ciało i Krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

20. Do jakich sakramentów się przygotowujesz?

 Przygotowuję się do przyjęcia sakramentów Pokuty i Eucharystii.


2020/09/25

 • W niedzielę 20 września br., rodzice wspólnie z księdzem proboszczem ustalili, datę I Komunii świętej na dzień 16 maja 2021 r. godz. 12.00
 • W niedzielę 27 września na Mszy świętej o godzinie 12.00 dla dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zostaną poświęcone i wręczone różańce. 
 • W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej – zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej do kościoła parafialnego aby przez ręce Maryi ofiarować wszystkie nasze sprawy. Modlitwa różańcowa będzie odmawiana w dni powszednie po Mszy świętej o 17.00 a w niedzielę po 12.00. W szczególny sposób chcemy zaprosić w konkretne dni różne grupy – prosimy o 10 reprezentantów którzy poprowadzą modlitwę różańcową – grafik wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym.

Zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez Konferencję Episkopatu Polski dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej, po odpowiednim przygotowaniu, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Prośbę o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. wyrażają rodzice na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.

W szczególności do zadań rodziców należy:

 • systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto.;
 • odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
 • uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości I Komunii św.;
 • odbycie spowiedzi na początku okresu przygotowań i przystępowanie w niedziele do Komunii św., aby poprzez przykład pokazać dziecku wartość tego sakramentu w naszym życiu.

Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka

(Oglądana: 698, w tym oglądana dzisiaj: 1)