I Komunia Święta

AKTUALNOŚCI


2023/05/20

„BIAŁY TYDZIEŃ”

Wszystkie dzieci komunijne zapraszamy od poniedziałku 29 maja br. na Mszę św. o godz. 18.00 na “BIAŁY TYDZIEŃ”. Będziemy go przeżywać w następującym porządku:

 • PONIEDZIAŁEK – Dziękczynienie Bogu za pełny udział we Mszy świętej,
 • WTOREK – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
 • ŚRODA – Dzień misyjny,
 • CZWARTEK – Przyrzeczenia abstynenckie,
 • PIĄTEK – Dziecko świadkiem Chrystusa – (poświęcenie pamiątek komunijnych),
 • SOBOTA – Akt ofiarowania się dzieci Matce Najświętszej.

2023/05/16

Osoby zaangażowane w liturgię

 1. Prośba o błogosławieństwo:
  • Wojciech Hołubiuk
  • Gabriela Król
  • Michał Jaszczuk
 2. Wszystkie dzieci razem:
  • Mamusiu i Tatusiu. Wasze ręce nas bawiły i do serca nas tuliły. Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły.
 3. Pierwsze czytanie:
  • p. Monika Laszuk
 4. Psalm:
  • Maria Maziejuk
 5. Drugie czytanie:
  • p. Grażyna Panasiuk
 6. Modlitwa powszechna:
  • Szymon Wójcicki
  • Martyna Naumiuk
  • Mikołaj Naumiuk
  • Alicja Kępińska
  • Filip Kępiński
  • Maja Szabluk
 7. Dary:
  • Alan Wereszko
  • Zuzanna Kopczyńska
  • Piotr Bożyk
  • Karolina Tyszuk
  • Adam Świderski
  • Lena Radywoniuk
 8. Przed komunią:
  • Amelia Korniluk
  • Filip Toboła
 9. PODZIĘKOWANIA – Panu Jezusowi:
  • Weronika Olisiejuk
  • Kacper Żochowski
  • Zofia Panasiuk
 10. PODZIĘKOWANIA – Kapłanom:
  • Michał Hawryluk,
  • Maja Zasiuk
  • Krzysztof Grzegorzewski,
  • Zuzanna Furmańczyk
 11. PODZIĘKOWANIA – Rodzicom:
  • Maria Maziejuk,
  • Antonina Kwiatkowska,
  • Marcel Laszuk,
  • Kacper Kolenda
 12. PODZIĘKOWANIA – Wszystkim:
  • Kacper Wereszko,
  • Kamila Poniatowska,
  • Patrycja Kiełkowicz,
  • Nikola Nowaszczuk,
  • Jakub Gryglas

2023/05/09

Usadzenie dzieci w kościele:

2023/05/04

 • Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy wraz z rodzicami na codzienne nabożeństwo majowe – w niedzielę na godz. 12.00, a w dni powszednie na godz. 18.00
 • Bezpośrednie przygotowanie rozpoczęło się 1 maja i będzie ono po Mszach św. wieczorowych i nabożeństwie majowym.
 • We wtorek 9 maja obowiązkowo wszyscy przychodzą do kościoła – po Mszy świętej i nabożeństwie majowym będzie próba usadzenie
 • Egzamin przewidziany jest w 2 grupach po Mszy św. wieczorowej i nabożeństwie majowym w salce katechetycznej:
  • klasa 3a – czwartek 11 maja
  • klasa 3b i pozostałe dzieci – w piątek 12 maja
 • Będą losowane 3 pytania z pacierza i 3 z katechizmu
 • Oceny:
  • za 3 prawidłowe odpowiedzi – b.dobry (5),
  • za 2 prawidłowe odpowiedzi – dobry (4),
  • za 1 prawidłową odpowiedź – dostateczny (3),
 • Poniżej znajdują się pytania na egzamin:
ModlitwyPytania
1. Znak Krzyża Świętego
2. Modlitwa Pańska
3. Pozdrowienie Anielskie
4. Skład Apostolski
5. Modlitwa do Trójcy Świętej
6. Akt wiary
7. Akt nadziei
8. Akt miłości
9. Akt żalu
10. Dziesięć przykazań Bożych
11. Przykazanie miłości
12. Pięć przykazań kościelnych
13. Główne prawdy wiary
14. Siedem sakramentów świętych
15. Siedem grzechów głównych
16. Warunki dobrej spowiedzi
17. Spowiedź powszechna
18. Pod Twoją obronę
19. Modlitwa do Anioła Stróża
20. Anioł Pański
1. Co to jest modlitwa?
2. Czym jest Trójca Święta?
3. Co to są przykazania?
4. Do czego wzywa nas pierwsze przykazanie Boże?
5. Co nakazuje drugie przykazanie Boże?
6. Do czego wzywa nas trzecie przykazanie Boże?
7. Czego oczekuje od nas Bóg w czwartym przykazaniu Bożym?
8. Czego Bóg nas uczy w piątym przykazaniu?
9. Do czego Bóg nas wzywa w szóstym i dziewiątym przykazaniu?
10. Co nam nakazuje siódme i dziesiąte przykazanie?
11. Do czego Bóg wzywa nas w ósmym przykazaniu?
12. Co to są sakramenty święte?
13. Co to jest chrzest święty?
14. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
15. Co to jest rachunek sumienia?
16. Co to jest żal za grzechy?
17. Co to jest mocne postanowienie poprawy?
18. Co to jest spowiedź?
19. Czym jest zadośćuczynienie?
20. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
21. Z jakich części składa się Msza Święta?
22. Co składamy na ołtarzy podczas każdej Mszy Świętej?
23. Co czyni Pan Jezus podczas każdej Mszy Świętej?
24. Co to jest Komunia Święta?
25. Z jakich części składa się różaniec?
26. Co to jest Adwent i jak długo trwa?
27. Co to jest Wielki Post i jak długo trwa?
28. Czego pamiątką jest każda niedziela?
29. Czym jest miłosierdzie Boże?
30. Do jakich sakramentów się przygotowujesz?

Poniżej program do egzaminowania:


Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym.

Zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez Konferencję Episkopatu Polski dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej, po odpowiednim przygotowaniu, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Prośbę o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. wyrażają rodzice na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.

W szczególności do zadań rodziców należy:

 • systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto.;
 • odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
 • uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości I Komunii św.;
 • odbycie spowiedzi na początku okresu przygotowań i przystępowanie w niedziele do Komunii św., aby poprzez przykład pokazać dziecku wartość tego sakramentu w naszym życiu.

Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka

(Oglądana: 1 925, w tym oglądana dzisiaj: 1)