BRACTWO STRAŻNICY KOŚCIOŁA


Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w dniu 12 października 2020 roku wydał dekret o powołaniu BRACTWA STRAŻNIKÓW KOŚCIOŁA oraz zatwierdził jego Statut.

Bractwo powstaje dla mężczyzn pragnących kształtować swoją wiarę, przywiązanie do kościoła oraz jego obronę a także obronę wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie na wzór bł. Wincentego Lewoniuka i Dwunastu jego Towarzyszy, Męczenników Pratulińskich.

„Bractwo jest wspólnotą apostolsko-modlitewną, mającą charakter stowarzyszenia publicznego, zrzeszającą mężczyzn troszczących się o własne zbawienie oraz zbawienie członków swoich rodzin.”

„Członkiem Bractwa może zostać każdy ochrzczony, pełnoletni mężczyzna wyznania katolickiego dla którego wiara w Boga potwierdzana życiem jest wartością nadrzędną”

Zapraszamy mężczyzn z naszej Parafii do zapoznania się z założeniami Bractwa, rozważenia przystąpienia do bractwa i po przemodleniu decyzji o poinformowanie naszego Ks. Proboszcza o swojej pozytywnej decyzji. W połowie lutego zorganizujemy spotkanie gdzie będzie możliwość wypełnić deklaracje członkowskie.

Dokumenty Bractwa są do pobrania (zapoznania się) na naszej stronie internetowej, na stronie Diecezji Siedleckiej w komunikacie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, oraz w naszej Kancelarii Parafialnej u Ks. Proboszcza.MODLITWA BRACTWA

Wszechmogący wieczny Boże ,
Ty Błogosławionemu Wincentemu i Jego Towarzyszom
dałeś udział w męce Chrystusa,
spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo
w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


PIEŚNI

Hymn Bractwa Strażnicy Kościoła

na melodię Roty…

1. Z wiarą i męstwem na Wschód szli
Unici polskiej ziemi,
Bronić jedności przez zew krwi
W Chrystusie umocnieni.
    Męczeństwem dali przykład cnót.
    Tak nam dopomóż Bóg! /2x

2. Jedną ich winą było to,
Że nie zdradzili wiary.
Wyrwali z serca strachu zło
I w duszy lęk ofiary.
    Kościoła daru strzegli wrót.
    Tak nam dopomóż Bóg! /2x

3. Boże, coś wiary dał nam klucz,
W świadectwie naszych braci,
Jako strażników dziś nas ucz
Odwagi tej nie stracić.
    W braterstwie wspólnych naszych dróg
    Tak nam dopomóż Bóg! /2x

Tekst hymnu zainspirowany pieśnią Pana Leona M. Głuchowskiego, „Z wiara i męstwem”- śpiewnik Podlaskie Credo śpiewane 1994 r.

ANTYFONA PODLASKA

REF.
Ciesz się ziemio podlaska, ty ziemio męczeńska, bo wchwale Świętych męczenników
jest i Podlasia cząstka

1.
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię

2.
Bo litość Jego nad nami stwierdzona.
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

3.
Chwała bądź Bogu w Trójc}’ Jedynemu.
Ojcu. Synowi. Duchowi Świętemu.

4.
Jak od początku była tak i ninie.
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

Przed Unitami

1.Przed Unitami schylamy dziś czoła,
Za ich niezwykłe w świętej wierze męstwo.
Że gdy cisnęła ich przemoc dokoła,
Dla świętej wiary ponieśli męczeństwo.

Ref. Dzięki Ci, Boże za ogrom twej łaski,
że świętych swoich ma też lud podlaski.2x

2.Unitów krew się lała w Pratulinie
I Drelów również krwią Unitów broczył.
Jako męczeńskie stąd Podlasie słynie,
Męczeńską drogą lud tu długo kroczył.

3.Chwała Ci Panie, że Unitów blaski,
Już nam jaśnieją w świętych Twych koronie.
Przez nich, o Boże, racz zsyłać Twe łaski,
Niech w sercach naszych ogień wiary płonie.

O BOŻE SPRAW

REF:
O Boże spraw, by lud Podlaski wzrastał w wierze i miłości,
przez przyczynę Twych męczeńskich sług

1.
Jedna jest wiara, I jeden chrzest
Jeden jest Bóg i Ojciec On jest i działa ponad wszystkim.

Ref.

2.
Cóż nas oddzieli od miłości Chrystusa ? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie?
We wszystkim odniesiemy zwycięstwo Dzięki Temu, który nas umiłował.

Ref.

3.
Kto zachowuje naukę Pana, W tym jego miłość jest doskonała.
Ten trwa w Bogu i Bóg w nim mieszka, By w pełni objawiła się chwała dzieci Bożych.

Ref.


(Oglądana: 1 290, w tym oglądana dzisiaj: 1)