Modlitwa wypominkowa

ELETRONICZNA KARTKA WYPOMINKOWA

Wypominki to tradycyjna modlitwa Kościoła za tych, którzy zmarli pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpokutować za swoje grzechy w czyśćcu. Kościół wierzy, że nasza pamięć o nich – dzięki wypominkom – może skrócić im cierpienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem w niebie. Modlitwa wypominkowa to wyraz naszej miłości i odpowiedzialności za zmarłych.

Modlitwa ta jest praktykowana w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych w czasie Eucharystii. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy Świętych za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Dogmat ten opiera się na przesłankach Pisma Św. oraz na sięgającej II w. tradycji kościelnej. Podkreśla on dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary oraz to, że wierni żyjący na ziemi mogą dopomóc duszom czyśćcowym przez modlitwę i ofiarę, szczególnie przez Eucharystię.

Istotną sprawą w modlitwie za zmarłych jest przede wszystkim nasze zaangażowanie, ofiara i nasz wysiłek by w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem. Pan Bóg zna imiona wszystkich zmarłych. Są wyczytywane w naszym kościele bardziej jako pomoc dla nas, modlących się tu, na ziemi. Praktyka wypominek pozwala nam utrwalić pamięć o bliskich zmarłych i zachęcić – co ważne – nie tylko nas, ale wszystkich wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. do modlitwy w ich intencji. Związane z Eucharystią wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przekroczył już granicę śmierci.


Kartki, na których można wypisać imiona zmarłych polecanych modlitwie Kościoła są rozłożone na bocznych ołtarzach i na ławce przy gazetach na końcu kościoła.

Wypełnione kartki z imionami w pierwszym przypadku – mianowniku, (Stanisław – mężczyzna, Stanisława – kobieta) i wpisanym adresem ofiarodawcy (wypominki będą czytane ulicami i miejscowościami) przynosimy do zakrystii, możemy również skorzystać z FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO.


Ofiary dołączone do modlitwy wypominkowej możemy przynieść do zakrystii lub wpłacić na konto parafialne dopisując w tytule WYPOMINKI i imię i nazwisko ofiarodawcy

nr. konta:
40 8039 0006 0010 0400 2310 0001

lub zeskanuj kod
w aplikacji bankowej

Bóg zapłać za złożone przy tej okazji ofiary!

(Oglądana: 1 773, w tym oglądana dzisiaj: 1)