Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie za rok 2020.

 1. Rozliczenie prac przy zabytkowej plebanii:
  • Ułożono 175m2 chodnika i parkingu z kamienia łupanego po 100 zł za m2 co stanowiło łączny koszt w wysokości 17.500 zł;
  • Obmurowano studnię kamieniem, łączny koszt 3.500 zł;
  • Pan Jacek Chedoruk (nawodnienie, krzewy, rośliny, posianie trawy) zapłacono 22.900 zł;
  • Za wykonanie projektu 1.800 zł;
  • Łupanie i przywóz kamienia 12.500 zł;
  • Pan Krzysztof Dudek prace koparką, dostarczenie żwiru 5.000 zł;
  • Cement 2.000 zł;
  • Sklep „Klęk” 550;

Łączny koszt 65.750 zł. Całość prac została sfinansowana z ofiar składanych podczas wizyty duszpasterskiej za które składam serdeczne Bóg zapłać jak również dziękuję za pomoc w szczególności rodzicom dzieci pierwszokomunijnych.

 1. Ogrzewanie kościoła (gazowe) za rok 2020 wyniosło 9.918,89 zł.
 2. Parafia zatrudnia pracownika i płaci miesięcznie składki ZUS w wysokości 1.088,26 zł i US w wysokości 121 zł, łącznie 1.209,26 zł rocznie 14.511,12 zł.
 3. Podatek od nieruchomości w wysokości 1.121 zł rocznie.
 4. Ubezpieczenie kościoła i budynków kościelnych 1.716 zł. rocznie.
 5. Opłaty do Kurii 585 zł miesięcznie co stanowi rocznie kwotę 7.020 zł.
 6. Kabina toi-toi przy kościele, 140,98 zł miesięcznie co stanowi rocznie kwotę 1.691,76 zł.
 7. Energia elektryczna za kościół 3.216 zł za rok.
 8. Program do prowadzenia i zarządzania parafią 1.300 zł.
 9. Kamera i podłączenie internetu do kościoła 550 zł.
 10. Telefon parafialny 720 zł.
 11. Opłaty do Kurii przez ks. dziekana – plakaty, pisma, druki – 5.500 zł rocznie.
 12. Parafina, wino mszalne, hostie, komunikanty – 2.000 zł.
 13. Dom parafialny: Parafia wynajmuje lokal mieszkalny od maja 2020r. najmujący płacą 1.000 zł miesięcznie co stanowi przychód w 2020 r. w wysokości 8.000 zł. Za uzyskany przychód:
  • odnowiono i pomalowano mieszkanie ks. wikarego – 1.400 zł;
  • naprawiono komin – 350 zł;
  • zakupiono 5 ton węgla – 3.500 zł;
  • zakupiono drzewo opałowe – 2.000 zł.
   Suma wydatków 7.250 zł
 14. Parafia jest w trakcie zakładania książek obiektów budowlanych tzw. KOB, które są wymagane do ubezpieczenia budynków, przewidywany koszt wyniesie kilka tysięcy zł.
 15. Zostały zamówione dwa dębowe klęczniki do kościoła. Materiał na klęczniki ofiarował Pan Franciszek Czarnecki, któremu składam serdeczne Bóg zapłać. Klęczniki są darem od młodzieży, która przyjęła w tym roku sakrament bierzmowania.
 16. Wywóz śmieci z cmentarza parafialnego – 7.300 zł

Plany na 2021 r.

 1. Planujemy zakupić ciągnik do koszenia trawy przy plebanii i kościele. W zależności od sytuacji finansowej parafii używany lub nowy – koszt nowego 17.000 zł
 2. Parafia powinna gromadzić środki na tzw. udział własny w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie remontu kościoła i zabytkowej plebanii.
 3. Jeśli środki finansowe na to pozwolą planowane jest ułożenie kostki brukowej przy domu parafialnym.
 4. Planowany jest remont zabytkowego pomnika na placu kościelny.

Wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać, proszę o życzliwość i modlitwę.

Ks. Proboszcz.

(Oglądana: 799, w tym oglądana dzisiaj: 1)