Ten zbiór pocztówek pt. Symbole kultu religijnego w domach prywatnych na Południowym Podlasiu, jest cegiełką na położenie płyty nagrobnej na mogile kierowniczki Szkoły Podstawówek

Zofia Jarmuszyńska (1903 -1979)

Kierownik Szkoły Podstawowej w Konstantynowie w latach 1952-1964

Urodziła się 21 maja 1903 roku w Zamościu. Początkowo naukę pobierała w domu.
Po ukończeniu trzeciej klasy Gimnazjum wstąpiła w 1918 r. do Państwowego Seminarium Żeńskiego Nauczycielskiego w Zamościu i tam w 1923 r. zdała maturę. Od tamtej pory, aż do emerytury w roku 1970, pracowała jako nauczycielka, w tym od
1 września 1950 r. w Konstantynowie (jako kierownik szkoły od 1952 r. do 1964 r.).
Należała do Ligi Kobiet, była radną oraz pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Oświaty i Kultury w gminie Zakanale.
17 października 1967 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Była wybitnym pedagogiem i społecznikiem zasłużonym dla Konstantynowa.

Zestaw pocztówek: „Symbole kultu religijnego w domach prywatnych na Południowym Podlasiu” do nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Beata Łyczewska
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
ul. Piłsudskiego 4
21-543 Konstantynów
83 341 50 89

(Oglądana: 261, w tym oglądana dzisiaj: 1)
Beata Łyczewska
Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie