„Jałmużna Wielkopostna” to ogólnopolska akcja charytatywna, rozpoczynająca się wraz z nadejściem Wielkiego Postu, a kończąca się w Święta Zmartwychwstania Pańskiego (Święta Wielkanocne). Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie młodzieży i dzieci, na los osób uboższych, chorych i starszych oraz podjęcie konkretnej pomoc na ich rzecz. Akcja uczy dostrzegania potrzeb innych ludzi, wyrzeczenia, dzielenia się tym, co człowiek posiada i bezinteresowności.

Tegoroczna „Jałmużna Wielkopostna” została zainaugurowana 16 lutego i odbywa się pod hasłem „Czas Miłosierdzia”.

HISTORIA AKCJI:

Akcja rozpoczęła się w Polsce w 1995 roku.

AKCJA EKUMENICZNA:

Od 2000 roku „Jałmużna Wielkopostna” jest akcją ekumeniczną, w którą poza Caritas Kościoła Katolickiego włączają się również Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

AKCJA W DIECEZJI SIEDLECKIEJ:

W 2021 roku przygotowaliśmy 25 tysięcy baranków, 15 tysięcy paschalików (ręcznie robionych świec), 5 tysięcy „Skarbonek Miłosierdzia” i 5 tysięcy „Toreb Miłosierdzia”. Trafiły do wszystkich parafii w diecezji siedleckiej.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W AKCJĘ „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”:

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież, do włączenia się w „Jałmużnę Wielkopostną” poprzez:

 • Ofiarowanie uwagi i czasu osobom, które żyją tuż obok nas, a pozostają samotne i niezauważane na co dzień – osobom chorym, starszym, dziadkom, sąsiadom. Wielki Post jest czasem budzenia wrażliwości i dzielenia się tym, co mamy najcenniejsze – czasem;
 • Zabranie do domu z parafii tekturowej „Skarbonki Miłosierdzia”, do której przez Wielki Post zbiera się pieniądze, zaoszczędzone dzięki wstrzymaniu się od zbędnych wydatków. Są one konkretnym wyrzeczeniem się przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Następnie należy ją przynieść zgodnie ze zwyczajem miejscowym, tak jak ogłosił ksiądz proboszcz – w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek lub podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w czasie Wigilii Paschalnej do kościoła, gdzie w procesji z darami będą składane przy ołtarzu;
 • Zakup baranka wielkanocnego z białej czekolady w parafiach (za 5zł);
 • Zakup paschalika (świecy) (za 20zł). Wierni przynoszą paschaliki na liturgię Wigilii Paschalnej, aby przy zapalonych od Paschału świecach brać czynny udział w liturgii światła, a także w odnowieniu przyrzeczenia chrzcielnego;
 • Dokonanie wpłaty z dopiskiem „Jałmużna” na konto Caritas Diecezji Siedleckiej 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010;

OWOCE AKCJI „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”:

Środki zebrane w ramach tegorocznej Jałmużny Wielkopostnej 2021 przeznaczone zostaną na:

W Caritas Diecezji Siedleckiej:

 • utrzymanie funkcjonowania jadłodajni dla ubogich prowadzonych w Siedlcach oraz Białej Podlaskiej;
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania Mieszkań Wspieranych dla osób bezdomnych oraz będących w kryzysie bezdomności;
 • dofinansowanie funkcjonowania Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach oraz 6 Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem;
 • dofinansowanie funkcjonowania Centrum Wsparcia Caritas; prowadzenie programów żywnościowych (Spiżarnia Caritas) oraz senioralnych (Senior Caritas);
 • pokrycie kosztów przygotowania „Skarbonek Miłosierdzia” oraz „Toreb Miłosierdzia”.

W parafiach:

 • 0,50 zł z dystrybucji każdego baranka zostanie w parafii do dyspozycji na cele charytatywne;
 • 2 zł z dystrybucji każdego paschalika zostanie w parafii do dyspozycji na cele charytatywne;
 • Środki pozyskane ze „Skarbonek Miłosierdzia” zostaną w parafiach na cele charytatywne

Chrystus mówi „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,41), dlatego za wszelkie zaangażowanie się w działalność charytatywną składam serdeczne Bóg Zapłać! Życzę owocnego przeżywania Wielkiego Postu!

Ks. Marek Bieńkowski – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej

ŻRÓDŁO

(Oglądana: 149, w tym oglądana dzisiaj: 1)
Ks. Marek Bieńkowski
Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej at Caritas Diecezji Siedleckiej