We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dn. 18 kwietnia 2021 roku piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Marka nawiązuje ono do programu duszpasterskiego, który wprowadza nas w Tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Chrystus zaprasza na nią wszystkich swoich uczniów, aby podczas tej Uczty ofiarnej przyjmowali Chleb z nieba pod dwiema postaciami: Ewangelii i Eucharystii. Narodowym czytaniem Ewangelii według św. Marka pragniemy wypełnić Jego pragnienie, a nade wszystko dziękować Mu za te słowa, które nas prowadzą każdego dnia i napełniają nasz czas Jego świętą Obecnością.

W imieniu organizatorów pragnę wyrazić radość, że patronat honorowy nad piątym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują:
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski,
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
oraz
Prezes
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Mateusz Morawiecki.

Uroczysta celebracja – z udziałem zaproszonych lektorów – ma miejsce w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach i jest transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która jest transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 11.00 oraz Mszy św. transmitowanej z Jasnej Góry przez Tv Trwam o godz. 9.30.
Mamy żywą nadzieję, że również Ojciec Święty Franciszek po modlitwie „Regina Coeli” skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma świętego – w kontekście trudnego czasu pandemii.

ks. prof. Henryk Witczyk przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”

(Oglądana: 244, w tym oglądana dzisiaj: 1)