Biskupi, zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br. we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

BP KEP

(Oglądana: 58, w tym oglądana dzisiaj: 1)