Czcigodni Księża Proboszczowie!

W dniu 24 lutego br. nastąpiła inwazja rosyjska na Ukrainę. Z ogromnym bólem przyjmujemy doniesienia o tym wszystkim, co dzieje się za wschodnią granicą, a szczególnie o lęku, cierpieniu i śmierci wielu niewinnych osób. W dniu wczorajszym Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki w imieniu Konferencji Episkopatu Polski wyraził solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy.

W związku z powyższą sytuacją przekazuję Czcigodnym Księżom Proboszczom Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę, który należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 27 lutego br. Zgodnie z tym Apelem, jak również odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Środa Popielcowa będzie obchodzona w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Proszę zatem, aby zachęcić swoich Parafian do podjęcia tej inicjatywy. Proszę także – zgodnie z moją decyzją z 15 lutego br. – aby nadal podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych zanosić wezwanie w intencji pokoju na Ukrainie, a po zakończeniu celebracji odśpiewać Suplikację.

W nawiązaniu do powyższego Apelu Przewodniczącego KEP oraz Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wydanego po odbytym dzisiaj spotkaniu, zarządzam również, aby po wszystkich Mszach św. w niedzielę 27 lutego br. oraz w Środę Popielcową 2 marca br. została przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – będą przeznaczone na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem na Ukrainie. Bardzo proszę, aby zebrane ofiary zostały – w trybie pilnym – najpóźniej do 6 marca br. przekazane na konto Kurii Diecezjalnej w Siedlcach PEKAO S.A. I o/Siedlce 46 1240 2685 1111 0000 3656 1739 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”.

Mając na uwadze fakt, że na teren naszej diecezji może przybyć znaczna liczba uchodźców z Ukrainy bardzo proszę Czcigodnych Księży, aby wraz ze swoimi Parafianami – w duchu chrześcijańskiej miłości i miłosierdzia – udzielili wszelkiej możliwej pomocy tym osobom. Diecezja potrzebującym schronienia oddaje do dyspozycji Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie. W wymiarze diecezjalnym organizacją pomocy i koordynacją działań z nią związanych zajmie się nasza Caritas, która na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji, będzie przekazywała Księżom niezbędne informacje.

Dziękując już dziś Księżom i ludziom dobrej woli spieszącym z modlitwą oraz pomocą materialną narodowi ukraińskiemu, wszystkim z serca błogosławię.

+ Kazimierz GURDA
BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 134/2022
Siedlce, dnia 25 lutego 2022 r.

(Oglądana: 94, w tym oglądana dzisiaj: 1)