Drodzy Bracia i Siostry – Członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich istniejących
w Diecezji Siedleckiej!

W ostatnich tygodniach, w pięciu rejonach naszej diecezji: w Parczewie, Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Garwolinie i w Siedlcach, odbyło się spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich. Bardzo dziękuję Księżom Proboszczom jako przewodniczącym Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Przedstawicielom tej Rady za udział w tym spotkaniu, które zostało zorganizowane i poprowadzone przez Wydział Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Spotkanie rozpoczynało się celebracją Słowa Bożego, której przewodniczył Ksiądz Biskup a medytację wygłosił ks. Michał Chromiński, misjonarz w Boliwii, przebywający obecnie na urlopie zdrowotnym. Po celebracji miała miejsce część konferencyjna.

Referaty wygłosili:

  • ks. Jakub Wyrozębski, student katechetyki KUL: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”;
  • ks. Andrzej Karwowski, notariusz Kurii Diecezjalnej: „Zasady funkcjonowania, statut, zadania i obowiązki Parafialnej Rady Duszpasterskiej w świetle wyzwań synodalności”
  • ks. Mariusz Zaniewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej: „Udział Rad Parafialnych w budowaniu żywego Kościoła”.

Po prezentacji referatów był czas na dyskusję. Wyrażam wdzięczność księżom: Jakubowi, Andrzejowi i Mariuszowi za przygotowanie prezentacji i interesujące ich przedstawienie. Bardzo dziękuję także Księżom Proboszczom parafii: św. Jana Chrzcielna w Parczewie, Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim, Przemienienia Pańskiego w Garwolinie oraz św. Józefa w Siedlcach za przygotowanie pomieszczeń na spotkania i zorganizowanie posiłków dla osób biorących w nich udział.

Przede wszystkim dziękuję 550 Przedstawicielom Rad Parafialnych z 221 parafii, którzy wzięli udział w tych spotkaniach. Liczba reprezentowanych parafii – 221 na 250 parafii naszej diecezji – co stanowi blisko 90%, wskazuje na zainteresowanie tematem, jaki był podejmowany na spotkaniach i jest wyrazem gotowości właściwego zaangażowania się członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w życie wspólnoty parafialnej. Stąd też dostrzegam, szczególnie w obecnych zmieniających się czasach, konieczność istnienia w każdej parafii Rady Duszpasterskiej, której członkowie pod przewodnictwem Księdza Proboszcza, aktywnie włączą się w organizację życia duszpasterskiego w parafii. Zadania te różnią się od tych, jakie stoją przed Parafialną Radą ds. Ekonomicznych. Dlatego w każdej parafii powinny działać osobno obie Rady, a jedynie na zasadzie wyjątku – w najmniejszych parafiach – może działać jedna Rada Parafialna, która zajmie się zarówno sprawami duszpasterskimi, jak i ekonomicznymi. Bardzo proszę zatem Czcigodnych Księży Proboszczów, aby – jeżeli dotychczas nie było w parafii – została powołana Parafialna Rada Duszpasterska, do której wejdą katecheci, reprezentanci ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych, przedstawiciele grup i środowisk zawodowych zaangażowanych w różne obszary życia parafialnego. Niech Parafialna Rada Duszpasterska będzie miejscem wzajemnego słuchania duchownych i świeckich, wspólnej troski o dobro duchowe wszystkich wiernych stanowiących wspólnotę parafialną.

Chciałbym również – aby w celu uaktywnienia duszpasterstwa parafialnego – w ramach Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostały powołane specjalne sekcje zajmujące się szczegółowymi dziedzinami duszpasterstwa np. sekcja liturgiczna, charytatywna, katechetyczna, dekoracyjna. Tworzenie takich zespołów umożliwi usprawnienie działania Rady i uczyni poszczególne osoby jeszcze bardziej odpowiedzialnymi za konkretną przestrzeń działalności kościelnej. Każda z tych sekcji powinna mieć określony zakres działania i wpisywać się w realizację rocznego planu duszpasterskiego parafii. Dobrze będzie, jeśli taki plan każda parafia, także ta najmniejsza, będzie miała przygotowany i będzie go realizowała wspólnie z Księdzem Proboszczem.

Drodzy Bracia i Siostry!

Ze względów organizacyjnych w spotkaniach rejonowych mogli uczestniczyć tylko delegaci Parafialnych Rad Duszpasterskich, dlatego chciałbym serdecznie zaprosić Księży Proboszczów i wszystkich członków zarówno Parafialnej Rady Duszpasterskiej, jak i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych, do udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce Rad Parafialnych do Pratulina. Odbędzie się ona w sobotę 2 września br., a jej szczegółowy program zostanie podany w późniejszym czasie. Podczas tego spotkania będziemy mieli okazję – przez wstawiennictwo Maryi i Błogosławionych Męczenników Podlaskich – podziękować Panu Bogu za to wszystko, co już dobrego dokonało się w naszych parafiach i prosić o Boże błogosławieństwo na kolejne lata działalności naszych Rad Parafialnych.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 311/2023
Siedlce, dnia 21 marca 2023 r.

(Oglądana: 218, w tym oglądana dzisiaj: 1)
Biskup Siedlecki KAZIMIERZ GURDA