Bierzmowanie 2020

2020/11/21

Bierzmowanie za nami. W piątek i sobotę młodzież z naszej parafii przyjęła z rąk biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy – Sakrament bierzmowania. Bardzo dziękujemy za piękną postawę młodzieży, zaangażowanie rodziców w sprzątanie i dekorację naszego kościoła. Zachęcamy wszystkich bierzmowanych do aktywnego włączenia się w liturgię Eucharystyczną (czytania, psalm, modlitwa wiernych) a tym samym wypełnianie zobowiązań, które przyjęli w sakramencie bierzmowania.

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA IIIAKTUALNOŚCI


2020/11/19

GRUPA STARSZA:

Przypominam że dzisiaj mamy małą zmianę co do porządku nowenny (ostatni już dzień)

 • Grupa I – przychodzi dzisiaj (czwartek 19.11) na godzinę 17.30 i będzie miała próbę generalną przed bierzmowaniem
 • Grupa II – przychodzi dzisiaj (czwartek 19.11)na godz. 16.30, a próbę generalną będzie mieć w piątek o godz. 18.30
 • Grupa III – przychodzi dzisiaj (czwartek 19.11) na godz. 16.00, a próbę generalną będzie mieć w piątek o godz. 19.30

!!! OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Dzisiaj (czwartek 19.11) zapraszam rodziców do posprzątania kościoła na godz. 18.00 – trzeba zabrać ze sobą sprzęt – miotły, mopy itp

2020/11/12

GRUPA STARSZA:

Przypominam o „obsadzie liturgicznej”

czynnościGrupa IGrupa IIGrupa III
Rodzice witający ks. biskupa i proszący o udzielenie sakramentu bierzmowaniap. Juszkiewicz1.Sylwia Kowaluk
2. Lech Mamruk
1.Agnieszka Tonsiorowska
2.
1 czytanieJakub JuszkiewiczWeronika KowalukMateusz Wojcieszuk
psalmJulia Semeniuk
modlitwa wiernychKacper Jeżewski Karolina Pożarowszczyk
Bierzmowani dziękujący za sakrament ks. biskupowi1.Anastazja Gawrońska
2.Wojciech Dudek
1.Aleksandra Nitychoruk
2.Hubert Janczuk
1.Emilia Paluch
2. Aleksandra Wawryniuk

PIEŚNI NA BIERZMOWANIE

Na wejście: – Hymn do Ducha Świętego – O Stworzycielu Duchu Przyjdź…

TEKST

Na ofiarowanie: – Com przyrzekł Bogu

TEKST

Na komunię: Panie Pragnienia Ludzkich Serc

TEKST

Na zakończenie:Duchu Ogniu Duchu żarze…

TEKST

2020/11/07

GRUPA STARSZA:

 1. Wchodzimy w okres bezpośredniego przygotowania do bierzmowania od 11 listopada rozpoczniemy nowennę do Ducha Świętego, Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i próby przed bierzmowaniem. To wszystko odbędzie się w następującym porządku:   
DniGrupa IGrupa IIGrupa III
Dni powszednie
11-19.XI
godz. 16.00godz. 16.30Po Mszy świętej wieczorowej
Niedziela
15.XI
po Mszy o 9.30po Mszy o 12.00po Mszy o 17.00

TEKSTY LITURGICZNE

POWITANIE BISKUPA PRZEZ RODZICÓW

Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie

Tworzymy wspólnotę liczącą blisko trzy tysiące wiernych. Wiedziemy tu życie ciche i spokojne. Troszczymy się o powierzone naszej opiece dzieci i ważny jest dla nas ich duchowy rozwój. Dlatego przed kilkunastu laty przynieśliśmy nasze dzieci do świątyni, proszą dla nich o wielki dar włączenia we wspólnotę Kościoła – chrzest święty.

Prosząc o ten dar, przyjęliśmy na siebie obowiązek, wychowania naszych dzieci w wierze. W miarę naszych możliwości, staraliśmy się być dla nich pierwszymi katechistami: uczyliśmy ich słowem i naszą postawą kochać Boga i drugiego człowieka.

Później wraz z nimi przeżywaliśmy ich pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie Pokuty i Najświętszej Eucharystii.

Dziś stajemy w naszej parafialnej świątyni przed Bogiem i zgromadzonym tu Kościołem pod Twoim przewodnictwem Drogi Księże Biskupie, ofiarując Bogu i modlitwom Kościoła, po raz kolejny, nasze już dziś dorastające dzieci, oraz nas samych i nasz trud wychowania.

Prosimy Waszą Ekscelencję o dopełnienie w sakramencie Bierzmowania inicjacji chrześcijańskiej u naszej młodzieży.

Niech Dobry Bóg obecny i działający w sakramentach Kościoła, swoją mocą poprzez sakrament Bierzmowania i Twoja posługę szafarza dopełni u naszych dzieci darów i łask otrzymanych na chrzcie świętym.

Prosimy o sprawowanie Najświętszej Eucharystii w naszych intencjach, oraz o Twoje pasterskie błogosławieństwo.

PIERWSZE CZYTANIE        Dz 2,1-6.14.22b-23.32-33

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY   
4 Ps 23 (22), 1—2a, 2b—3, 4, 5, 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 1. Pan jest moim pasterzem, *
   niczego mi nie braknie.
  Pozwala mi leżeć *
  na zielonych pastwiskach.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 1. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
  orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
  przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 1. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
  Kij Twój i laska pasterska *
  są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 1. Stół dla mnie zastawiasz *
  na oczach mych wrogów.
  Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
  a kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 1. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
  przez wszystkie dni życia
  i zamieszkam w domu Pana *
  po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Modlitwa Wiernych – Bierzmowanie 2020 r.

 1. Boże, Twój Syn modlił się o jedność swoich wyznawców, spraw aby wszystkich, których złączył jeden chrzest, ożywiał też jeden Duch i jedno serce. Ciebie prosimy…
 2. Boże, Twój Syn wybrał Piotra na Głowę Kościoła, posyłaj swojego Ducha Ojcu Świętemu Franciszkowi, by bezpiecznie prowadził piotrową łódź do portu zbawienia. Ciebie prosimy…
 3. Boże, Ty namaściłeś Swego Syna Duchem Świętym, wspieraj biskupa Kazimierza, szafarza dzisiejszego sakramentu, darami Ducha Świętego w Jego posłudze Kościołowi. Ciebie prosimy…
 4. Boże Twój Duch unosi się nad wszelkim stworzeniem, pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia, odpuszczenie grzechów, zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Ciebie prosimy…
 5. Boże, Ty  zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, spraw, aby nowo bierzmowani, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, postępując drogą wiary, pociągali innych do naśladowania Chrystusa. Ciebie prosimy…
 6. Boże, Ty jesteś naszym Ojcem i zawsze napełniasz nasze serca światłem Ducha Świętego, polecamy Ci nasze rodziny, świadków przyjętego dziś sakramentu i wszystkich uczestników tej świętej liturgii, spraw abyśmy zawsze otwierali się na działanie Twojego Ducha. Ciebie prosimy…

PODZIĘKOWANIE ZA BIERZMOWANIE

Ekscelencjo Czcigodny Księże Biskupie

Oto jest dzień, który dał nam Pan !

Nasze serca, przepełnione są radością i wdzięcznością, wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Dziękujemy Bogu Ojcu za Jego miłość i dar życia.

Jezusowi Chrystusowi za to, że nas zbawił.

Duchowi Świętemu, który od Ojca i Syna pochodzi za to, że dziś przez Twoją Ekscelencjo posługę – stał się Gościem naszych serc.

Dziękujemy Waszej Ekscelencji za pasterską posługę i dopełnienie w nas wtajemniczenia chrześcijańskiego, przez szafowany sakrament Bierzmowania.

Na Twoje ręce Drogi Księże Biskupie składamy podziękowanie naszym rodzicom, rodzicom chrzestnych i świadkom przyjętego sakramentu, za ich opiekę nad nami i świadectwo wiary.

Dziękujemy naszym kapłanom i katechetom oraz panu organiście za przygotowanie nas do dzisiejszej uroczystości.

A ponieważ wiemy, że biskupia posługa jest wielce odpowiedzialna, zapewniamy o naszej gotowości do współpracy oraz pamięci modlitewnej.

Na naszą wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi, oraz przyjętym dziś zobowiązaniom, prosimy Waszą Ekscelencję o pasterskie błogosławieństwo i po zakończonej liturgii zapraszamy do pamiątkowego, wspólnego, zdjęcia.


OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

PO EWANGELII

 • Proboszcz:
  Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii pw. Św. Elżbiety w Konstantynowie.
 • Biskup:
  Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
 • Proboszcz:
  Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przy­stąpili do sakramentu pokuty.
 • Biskup:
  Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
 • Kandydaci (głośno i wyraźnie):
  PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY, UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD.
 • Wszyscy:
  Amen.

PO HOMILII

A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

 • Biskup:
  Pytam każdego z was:
  Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

 • Kandydaci (głośno i wyraźnie):
  WYRZEKAM SIĘ.
 • Biskup:
  Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
 • Kandydaci (głośno i wyraźnie):
   WIERZĘ.
 • Biskup:
  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego je­dynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
 • Kandydaci (głośno i wyraźnie):
  WIERZĘ.
 • Biskup:
  Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
 • Kandydaci (głośno i wyraźnie):
  WIERZĘ
 • Biskup:
  Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
 • Kandydaci (głośno i wyraźnie):
  WIERZĘ.
 • Biskup:
  Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
 • Wszyscy:
  Amen.

LITURGIA SAKRAMENTU

WŁOŻENIE RĄK

Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:

Boże wszechmogący,

Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego

i uwolniłeś ich od grzechu,

ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa,

ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata i podaje jego imię biskupowi albo kandydat sam podaje swoje imię.

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

 • Biskup:
  N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
 • Bierzmowany:
  AMEN
 • Biskup dodaje:
  POKÓJ Z TOBĄ.
 • Bierzmowany:
  I Z DUCHEM TWOIM.

2020/11/05

GRUPA STARSZA:

 1. Dzisiaj (05.11) Ksiądz proboszcz rozmawiał z ks. Biskupem i ustaliliśmy ostatecznie terminy bierzmowania. Cała uroczystość się trochę zmienia ze względu na obostrzenia ilościowe wchodzące od dnia 7 listopada – w naszym kościele będzie mogło być maksymalnie 45 osób – na placu kościelnym bez zmian – czyli brak limitu ilościowego i konieczność zakrywania ust i nosa oraz dystans społeczny.
 2. Bierzmowanie będzie rozciągnięte na 2 dni w 3 grupach
 3. W związku z tym musimy wszystkich bierzmowanych podzielić na 3 grupy (a nie tak jak było planowane na 2) i będzie w następujących terminach:
  • Grupa I, bierzmowanie, piątek 20.11.2020, godz. 15.00
  • Grupa II, bierzmowanie, sobota 21.11.2020, godz. 9.00
  • Grupa III, bierzmowanie, sobota 21.11.2020, godz. 11.00
Grupa I
bierzmowanie
piątek 20.11.2020
godz. 15.00
Grupa II
bierzmowanie
sobota 21.11.2020
godz. 9.00
Grupa III
bierzmowanie
sobota 21.11.2020
godz. 11.00
Kamila Andrearczyk
Agata Borzęcka
Kacper Bucki
Bartłomiej Demczuk
Natalka Anna Demczuk
Filip Dencikowski
Mikołaj Dencikowski
Wojciech Dudek
Aneta Gajda
Anastazja Gawrońska
Roksana Góra
Izabela Górnikowska
Katarzyna Weronika Hołubiuk
Kamila Jakoniuk
Ewa Anna Jakubska
Hubert Janczuk
Kacper Jarmoch
Kacper Jeżewski
Dominika Johan
Weronika Jurkowska
Jakub Zygmunt Juszkiewicz
Szymon Kałabun
Bartosz Mikołaj Koch
Kinga Koch
Martyna Koch
Filip Michał Korzewski
Amelia Kowaluk
Weronika Kowaluk
Amelia Łaziuk
Milena Mackiewicz
Oliwia Mackiewicz
Maciej Mamruk
Mateusz Milczarek
Marta Mitura
Aleksandra Anna Nitychoruk
Dawid Piotr Ostrowski
Kinga Paluch
Tomasz Panasiuk
Marcel Kornel Pawłowicz
Kacper Piotrowski
Kamil Piotrowski
Kacper Marek Trochonowicz
Emilia Paluch
Bartosz Pożarowszczyk
Daniel Pożarowszczyk
Karolina Pożarowszczyk
Oliwia Pożarowszczyk
Karolina Anna Rosińska
Julia Semeniuk
Kinga Semeniuk
Wiktoria Weronika Stefaniuk
Michał Szczukocki
Dorota Jolanta Toczyńska
Wiktoria Tonsiorowska
Dominik Andrzej Ułasiewicz-Marmiak
Amelia Ustymowicz
Aleksandra Wawryniuk
Karolina Wereszko
Mateusz Wojcieszuk
Weronika Wysocka
Maciej Zalewski
Magdalena Zwirkowska
Wiktoria Zofia Zwirkowska

podział na grupy wchodzi od 07.11

 1. W związku z tym potrzeba większej grupy do ogarnięcia liturgii – zostawiam najpotrzebniejszych – nie będzie procesji z darami
czynnościGrupa IGrupa IIGrupa III
Rodzice witający ks. biskupa i proszący o udzielenie sakramentu bierzmowania1.
2.
1.
2.
1.Agnieszka Tonsiorowska
2.
1 czytanieJakub Juszkiewicz
psalm
modlitwa wiernychKacper Jeżewski
Bierzmowani dziękujący za sakrament ks. biskupowi1.
2.
1.Natalia Gawrońska
2.Wojciech Dudek
1.
2.
 1. Proszę o uważne słuchanie ogłoszeń parafialnych w niedzielę albo zapoznanie się z nimi na naszej stronie parafialnej – będą podane terminy spotkań i nowenny do Ducha Świętego przed bierzmowaniem

2020/10/29

GRUPA STARSZA:

Przepraszam za zwłokę

 1. Harmonogram naszego przygotowania bezpośredniego, w którym też pomaga nam to że jesteście na zdalnym nauczaniu a więc zasadniczo jesteście w domach rodzinnych. Chciałbym żeby na próby śpiewu i samej uroczystości poszczególne grupy przychodziły w następującej kolejności:
Grupa I28.10.2020
/środa/
04.11.2020
/środa/
Grupa II29.10.2020
/czwartek/
05.11.2020
/czwartek/

Proszę również o większe zaangażowanie w śpiew – w końcu to wasza uroczystość

 1. Od czwartku 12.11.2020 rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego. Przez dziewięć kolejnych dni będziemy przygotowywać się duchowo do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 2. Prosiłbym aby z każdej grupy wybrać po 2 osoby (chłopak i dziewczyna), które podziękują ks. biskupowi za bierzmowanie (teksty podziękowania przygotuję) i 2 rodziców, którzy poproszą na początku Mszy świętej o sakrament bierzmowania (też przygotuję tekst). Do tego z każdej grupy potrzeba:
  1. 1 osoby do czytania
  2. 1 osoby do psalmu
  3. 1 osoby do modlitwy wiernych
  4. 2 osób do przyniesienia darów

czynnościGrupa IGrupa II
Rodzice witający ks. biskupa i proszący o udzielenie sakramentu bierzmowania1.
2.
1.
2.
1 czytanieJakub Juszkiewicz
psalm
modlitwa wiernychKacper Jeżewski
dary ołtarzowe
Bierzmowani dziękujący za sakrament ks. biskupowi1.
2.
1.
2.
 1. Z sakramentem bierzmowania jest związana też nasza ofiara. Chcielibyśmy, żeby każdy kandydat wpłacił po 100 zł – te pieniądze będą przeznaczone na organizację uroczystości bierzmowania, dekorację kościoła, zakup pamiątek, które otrzymacie i tradycyjnie coś żeby zostało w kościele – planujemy zakup klęczników, które będą wykorzystywane w czasie różnych uroczystości i nabożeństw a także Mszy ślubnych. Prosimy aby poważnie podejść do tematu. Jeżeli ktoś nie może ofiarować takiej kwoty niech przyjdzie i indywidualnie porozmawia z księżmi. W czasie bierzmowania  będzie zbierana taca, która według życzenia ks. biskupa jest przeznaczona na utrzymanie domów rekolekcyjnych w naszej diecezji.
 2. Przypominamy że o “szacie godowej” – dziewczęta w sukienkach lub spódnicach, chłopcy garnitur lub spodnie w kant i biała koszula      

2020/10/24

GRUPA STARSZA:

 1. Do bierzmowania zostało 28 dni. Według wszelkiego prawdopodobieństwa bierzmowanie odbędzie się planowo ale w zmienionej formie. Mianowicie ze względu na ograniczenia ilościowe osób przebywających w świątyni (80 osób) musimy podzielić wszystkich kandydatów na 2 grupy po 32 i 31 osób + świadkowie
Grupa IGrupa II
Kamila Andrearczyk
Agata Borzęcka
Kacper Bucki
Bartłomiej Demczuk
Natalka Anna Demczuk
Filip Dencikowski
Mikołaj Dencikowski
Wojciech Dudek
Aneta Gajda
Anastazja Gawrońska
Roksana Góra
Izabela Górnikowska
Katarzyna Weronika Hołubiuk
Kamila Jakoniuk
Ewa Anna Jakubska
Hubert Janczuk
Kacper Jarmoch
Kacper Jeżewski
Dominika Johan
Weronika Jurkowska
Jakub Zygmunt Juszkiewicz
Szymon Kałabun
Bartosz Mikołaj Koch
Kinga Koch
Martyna Koch
Filip Michał Korzewski
Amelia Kowaluk
Weronika Kowaluk
Amelia Łaziuk
Milena Mackiewicz
Oliwia Mackiewicz
Maciej Mamruk
Mateusz Milczarek
Marta Mitura
Aleksandra Anna Nitychoruk
Dawid Piotr Ostrowski
Emilia Paluch
Kinga Paluch
Tomasz Panasiuk
Marcel Kornel Pawłowicz
Kacper Piotrowski
Kamil Piotrowski
Bartosz Pożarowszczyk
Daniel Pożarowszczyk
Karolina Pożarowszczyk
Oliwia Pożarowszczyk
Karolina Anna Rosińska
Julia Semeniuk
Kinga Semeniuk
Wiktoria Weronika Stefaniuk
Michał Szczukocki
Dorota Jolanta Toczyńska
Wiktoria Tonsiorowska
Kacper Marek Trochonowicz
Dominik Andrzej Ułasiewicz-Marmiak
Amelia Ustymowicz
Aleksandra Wawryniuk
Karolina Wereszko
Mateusz Wojcieszuk
Weronika Wysocka
Maciej Zalewski
Magdalena Zwirkowska
Wiktoria Zofia Zwirkowska
 1. Zapowiadane spotkanie kandydatów do bierzmowania (grupa starsza), ze względu na ograniczenia ilościowe osób przebywających w świątyni (80 osób) musieliśmy podzielić na 2 grupy po 32 i 31 osób + rodzice. Lista osób w poszczególnych grupach na naszej stronie parafialnej w zakładce bierzmowanie. Dlatego dzisiaj zapraszamy kandydatów i rodziców na spotkanie po Mszy świętej o godzinie 17.00 z GRUPY I a jutro (poniedziałek) po Mszy świętej wieczorowej i różańcu z GRUPY II. Na spotkaniu zostanie przedstawiony harmonogram bezpośredniego przygotowania do bierzmowanie oraz sprawy organizacyjne samej uroczystości. Obecność obowiązkowa

2020/10/10

GRUPA STARSZA:

 1. Przypominamy kandydatom do bierzmowania (grupa starsza) o uzupełnieniu wszystkich danych a w szczególności do dostarczenia metryk chrztu i uzupełnienia imienia i nazwiska świadka, wszystkim tym którzy tego jeszcze nie zrobili. Czas do końca tygodnia. Bez tego nie można przyjąć sakramentu bierzmowania.
 2. Egzamin będzie przeprowadzany w dni powszednie po modlitwie różańcowej w salce parafialnej według harmonogramu zamieszczonego poniżej:
DataGrupa
poniedziałek 12.10.2020GR I (nr 1-16)
wtorek 13.10.2020GR II (nr 17-32)
środa 14.10.2020GR III (nr 33-48)
piątek 16.10.2020GR IV (nr 49-64)

2020/10/06

Podsumowanie I katechezy (Grupa młodsza)

Temat: Bóg cię miłuje i ma dla ciebie wspaniały plan

 1. Skład Apostolski – (Wierzę w Boga…)
 2. Słowo Boże: J 3, 16-18 (fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem)
 3. Katechizm dla kandydatów do bierzmowania diec. siedleckiej
  • 2. Czym jest wiara? (s. 9-10)
  • 3. Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga? (s. 10-11)
  • 50. Dlaczego pragniemy szczęścia i jak można to pragnienie zaspokoić? (s. 58-59)

2020/10/03

Ogłoszenia wspólne
 1. Zapraszamy na modlitwę różańcową codziennie a o poprowadzenie modlitwy różańcowej proszę (10 osób):
  • Grupa starsza:
   • 03.10.2020 i 31.10.2020 (sobota)
  • Grupa młodsza:
   • Kl. VII A 08.10.2020 i 30.10.2020
   • Kl. VII B 09.10.2020 i 24.10.2020
   • Kl. VIII A 14.10.2020
   • Kl. VIII B 20.10.2020
 2. Zachęcam do zapoznania się z zakładką PACIERZ

******

Ogłoszenia dla grupy starszej:

 1. Proszę grupę starszą o sprawdzenie czy znajdują się na liście i uzupełnienie danych (jeżeli czegoś brakuje jest wyszczególnione w zakładce uwagi)
 2. Proszę o zapoznanie się z zakresem wiedzy obowiązującym na egzaminie

******

Ogłoszenia dla grupy młodszej:
 1. Najbliższe spotkanie w niedzielę 4 października po Mszy świętej o godz. 17.00 – obecność obowiązkowa – indeksy po spotkaniu podpisze ks. prowadzący

2020/09/25

 1. W niedzielę 27 września po Mszy świętej wieczorowej spotkanie z kandydatami do bierzmowania (grupa starsza – szkoła średnia) Zamykamy listę kandydatów i ustalamy termin oraz zakres egzaminu.  Obecność obowiązkowa.
 2. W przyszłą niedzielę (4 października) po Mszy świętej o godz. 17.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania (grupa młodsza – kl. VII i VIII)
 3. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej – zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania do kościoła parafialnego aby przez ręce Maryi ofiarować wszystkie nasze sprawy. Modlitwa różańcowa będzie odmawiana w dni powszednie po Mszy świętej o 17.00 a w niedzielę po 12.00. W szczególny sposób chcemy zaprosić w konkretne dni różne grupy – prosimy o 10 reprezentantów którzy poprowadzą modlitwę różańcową – grafik wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.

Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania już się rozpoczęło, poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy


Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom.

Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:

a) przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego

Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić świadectwo chrztu

b) przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej

Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.

c) być w odpowiednim wieku

Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.
W Polsce sprawę tę reguluje instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, ogłoszona przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 16. 01. 1975r. Postanawia ona, że „sakramentu bierzmowania należy udzielać młodzieży w wieku 14/15 lat”, dzisiaj jest to wiek na poziomie klas III Gimnazjum.

d) wykazać się znajomością prawd wiary

Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych(zaświadczenie ze szkoły), ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrześcijanin.

e) posiadać szczerą intencję

Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc – jak to się mówi – dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi katechezami:

(Oglądana: 403, w tym oglądana dzisiaj: 1)