W Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna się ogólnopolska inicjatywa modlitewna: Różaniec do Granic Nieba, która będzie trwała do 8 listopada br.

Jej pomysłodawcy przed trzema laty zorganizowali pierwszą edycję tej modlitwy zatytułowaną Różaniec do Granic. W słowach zachęty, skierowanej do wszystkich wiernych, organizatorzy tej inicjatywy napisali: „Do wspólnej modlitwy o wybaczenie nienarodzonych i włączenie ich do rodzin pragniemy zaprosić cały Kościół Polski. W obliczu kryzysu, szerzącej się epidemii oraz wobec niepewności, jaka może gościć w sercach wielu ludzi, wzywamy, by podnieść głowy ku Niebu, prosić o Miłosierdzie i łaskę wiary. Różaniec do Granic Nieba ma leczyć rany, oddalać lęk i służyć pojednaniu”.

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda zaprasza Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i wszystkich Diecezjan do włączenia się w tę modlitewną inicjatywę. Indywidualnie, w gronie rodziny bądź w kościołach przy zachowaniu zasad sanitarnych, uczestnicy Różańca do Granic Nieba powinni skierować modlitwę składającą się z 4 części:

 1. do Boga Ojca, w której przepraszają za wszystkie grzechy przeciwko dzieciom nienarodzonym, 
 2. kierując modlitwę do dzieci, w której przepraszają i proszą o modlitwę.
 3. odmawiając pokutny psalm 51
 4. odmawiając co najmniej jedną część różańca, najlepiej tajemnice bolesne.

Teksty tych modlitw zamieszczone są poniżej.  

 1. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.

Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 1. Modlitwa do Boga Ojca:
  Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.
  Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.
  Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  (imprimatur N. 5375/2020)
 2. Modlitwa skierowana do dzieci:
  Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych
  rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,
  przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.
  Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
  nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o
  modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego
  Stwórcy.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  (imprimatur N. 5375/2020)
 3. Psalm 51:
  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
  w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
  i oczyść mnie z grzechu mojego.
  Uznaję bowiem nieprawość moją, *
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
  i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
  Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
  i prawy w swoim sądzie.
  Oto urodziłem się obciążony winą *
  i jako grzesznika poczęła mnie matka.
  A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
  naucz mnie tajemnic mądrości.
  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
  Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
  niech się radują kości, które skruszyłeś.
  Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
  i zmaż wszystkie moje przewinienia.
  Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
  Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
  Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
  i wrócą do Ciebie grzesznicy.
  Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
  Boże, mój Zbawco, *
  niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
  Panie, otwórz wargi moje, *
  a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
  Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
  pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
  Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
  odbuduj mury Jeruzalem.
  Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
  wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 1. Różaniec Święty:
  Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

Więcej informacji można znaleźć na stronie rozaniecdogranic.pl.

(Oglądana: 165, w tym oglądana dzisiaj: 1)