Błogosławieństwo pól jest okazją do wspólnotowego wyrażenia wdzięczności Bogu za dar rzeczy stworzonych i jednocześnie wielką prośbą o Jego pomoc w trudnej pracy rolnika oraz o sprawiedliwy podział i właściwe korzystanie z owoców Bożej hojności i pracowitości człowieka. Pobłogosławione zasiewy i ludzie nie zyskują jakichś szczególnych sakralnych mocy czy sprawczych możliwości uświęcenia człowieka. Są jednak pomocą w jego uświęceniu.

Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, przynoszących potrzebne człowiekowi pożywienie. Obrzęd ten wyraża uwielbienie Boga, który stworzył ziemię i powierzył ludziom, aby czynili ją sobie poddaną (por. Rdz 1,28), uprawiali ją i otrzymywali z niej plony dla podtrzymania swego życia doczesnego. Dzięki składając Bogu za Jego dary, chrześcijanie uczą się zarazem szukać najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, w przekonaniu, że zostanie im dodane wszystko, co jest konieczne do życia (por. Mt 6,33).

Błogosławieństwo pól ma także charakter błagalny. Wszyscy członkowie społeczeństwa, nie tylko mieszkańcy wsi, proszą Boga o błogosławieństwo dla ojczystej ziemi, dla pracujących na roli, o obfite zbiory oraz o szacunek dla chleba i jego podział w duchu sprawiedliwości i miłości.

W tym roku błogosławieństwo pól planujemy w następującym porządku:

DataMiejscowość/ulica
11 majaZakalinki Kolonia
12 majaZakalinki Wieś
Poświęcenie pól: 13 maja
Msza święta: 15 maja
Konstantynów, ul.: Rolnicza, Sportowa, Północna, Nowa 
20 majaHoroszek Małych 
Poświęcenie pól: 21 maja
Msza święta: 22 maja
Kolonia Konstantynów i Konstantynów, ul.: Leśna, Janowska, Słoneczna, Północna, Parkowa
26 majaBonin Ogródki i Bonin Wieś
27 majaWalimek i Zalesie
Poświęcenie pól: 28 maja
Msza święta: 29 maja
Konstantynów ul.: Kościuszki (od Sarnak), Targowa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Wyszyńskiego 
01 czerwcaWandopol
02 czerwcaWiechowicze
03 czerwcaWitoldów
04 czerwcaKolonia Komarno
06 czerwcaZakanale
08 czerwcaRaczki
09 czerwcaKazimierzów

Procesja błagalna po poszczególnych wioskach rozpocznie się o godz. 16.00 a Msza św. w intencji rolników o pomyślne zbiory, urodzaje i Boże błogosławieństwo o godz. 18.00 w kościele parafialnym. Prosimy o pojazdy po księdza o godz. 15.45. 

(Oglądana: 188, w tym oglądana dzisiaj: 1)