Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY na rejonowe spotkania Parafialnych Rad Duszpasterskich

Mając na uwadze ożywienie, skuteczną działalność oraz właściwą formację członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej w nowym roku duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, zleciłem Wydziałowi Duszpasterstwa naszej Kurii Diecezjalnej zorganizowanie rejonowych spotkań z przedstawicielami Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Parafialna Rada Duszpasterska – jak określa Kodeks Prawa Kanonicznego – stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywienia działalności pasterskiej. Jest to gremium, w którym wierni uczą się współodpowiedzialności za Kościół parafialny, duszpasterstwo oraz za formację Ludu Bożego i pełnienie misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona była ludziom Ewangelia i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki temu kapłani nie są, bynajmniej, zwolnieni ze swoich obowiązków duszpasterskich, a otrzymują wsparcie w realizacji powyższych zadań.

W związku z tym zapraszam na rejonowe spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich. Odbędzie się ono – w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, w sobotę 21 stycznia br. o godz. 10.00. Na to spotkanie zaproszeni są Księża Proboszczowie wraz wraz z dwoma (trzema) przedstawicielami Rady Parafialnej.

Program spotkania:

 • 10.00 – rozpoczęcie spotkania w kościele
  • Celebracja Słowa Bożego – przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda.
  • konferencja: „Charyzmat św. Andrzeja darem dla Rady Duszpasterskiej” – ks. Michał Chromiński.
 • 11.00 – rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej
  • wprowadzenie w tematykę – ks. Mariusz Zaniewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa
  • wykład: „Wierzę w Kościół” – ks. Jakub Wyrozębski
  • wykład: „Zasady funkcjonowania, statut, zadania i obowiązki Parafialnej Rady Duszpasterskiej w świetle wyzwań synodalności” – ks. Andrzej Karwowski
 • 12.15 – Przerwa na kawę
 • 12.45 – wykład „Udział Rady parafialnych w budowaniu żywego Kościoła” – ks. Mariusz Zaniewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa
 • Dyskusja
 • Podsumowanie spotkania – Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda
 • Agapa

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki

L. dz. 12/2023
Siedlce, dnia 4 stycznia 2023 r.

(Oglądana: 240, w tym oglądana dzisiaj: 1)