KOMUNIKAT

Dnia 9 marca br. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki w wydanym oświadczeniu wezwał: „wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II” i podkreślił, że „Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża”. Odpowiadając na to wezwanie Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda prosi duszpasterzy oraz wszystkich wiernych świeckich naszej diecezji o aktywne włączenie się w troskę o ochronę świętości i wielkości osoby św. Jana Pawła II.

Zachęcamy, aby podjąć różnego rodzaju działania, które wypływając z wiary, zaowocują duchowym wzrostem. Okazją ku temu niech będą inicjatywy duszpasterskie ukazujące wielkość i świętość Papieża, naszego Rodaka.

Zapraszam do:

– pogłębiania znajomości Jego nauczania i podjęcia refleksji nad nim;

– sprawdzania wiarygodności informacji odnoszących się do osoby i życia Papieża Polaka w wiarygodnych źródłach tak, by uniknąć tzw. fake news;

– gromadzenia się na modlitwie za Ojczyznę przy pomnikach i wizerunkach przedstawiających Ojca Świętego. Zachęcamy do zapalania zniczy, których światło jest, dla nas wierzących, symbolem Prawdy;

– przeprowadzania nabożeństw ku czci Świętego, szczególnie w parafiach posiadających Jego relikwie;

– przeżywania Nabożeństw Drogi Krzyżowej, przygotowując rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II;

– gromadzenia się wiernych – a szczególnie członków grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń – na wspólnej modlitwie w intencji ochrony świętości i wielkości osoby św. Jana Pawła II;

– podjęcia działań edukacyjnych – szczególnie w szkołach noszących imię św. Jana Pawła II oraz szkołach katolickich – ukazujących dziedzictwo i świętość Jego życia;

– wezwania parafian, by swoje ćwiczenia wielkopostne podejmowali w intencji wynagradzającej za profanowanie wizerunków Ojca Świętego;

– dzielenia się świadectwem wiary wypływającym z doświadczenia świętości osoby Jana Pawła II.

Ks. Mariusz Zaniewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

L.dz 263/2023
Siedlce, dn. 9.03.2023 r.

(Oglądana: 90, w tym oglądana dzisiaj: 1)