Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!

W najbliższą niedzielę rozpoczniemy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. Tydzień modlitwy za rodziców i wychowawców, katechetów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, którzy ten proces prowadzą i za który są odpowiedzialni. Bardzo potrzebna jest dzisiaj modlitwa za nich, aby mogli jak najlepiej wypełnić powierzone im zadania i swoją misję. Modlitwą obejmujemy także dzieci i młodzież, aby byli otwarci na Boże słowo i Bożą łaskę oraz w oparciu o nie kształtowali swój charakter i osobowość. To chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży dokonuje się we wspólnocie ludzi wierzących w Chrystusa. Bez tej wspólnoty wychowanie chrześcijańskie nie jest możliwe. Aby nowe pokolenie Polaków i Polek zostało wychowane według nauki Chrystusa musi mieć wierzących rodziców, którzy będą je wprowadzać w życie wiarą; musi mieć wspólnotę parafialną, która będzie im towarzyszyła w ich duchowym rozwoju. Potrzeba, aby miała także dobrze przygotowanych i oddanych katechetów, duchownych i świeckich, którzy nie tylko będą przekazywać wiedzę z zakresu Biblii i teologii, ale przede wszystkim będą dla dzieci i młodzieży świadkami prawdy zawartej w Ewangelii. A wszyscy – rodzice, parafia, katecheci – będą uczyć dzieci i młodzież właściwego dla wierzących sposobu myślenia i postępowania.

Dlatego z wdzięcznością, uprzedzając Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, pragnę podziękować rodzicom, księżom, osobom życia konsekrowanego, katechetom duchownym i świeckim, za uczestniczenie w wydarzeniach, poprzez które nowe pokolenie Polaków – dzieci i młodzieży – mogło we wspólnocie Kościoła doświadczyć piękna i radości bycia chrześcijaninem, bycia katolikiem. Były to wydarzenia religijne, które miały miejsce zarówno w Kościele powszechnym, jak i w Kościele w Polsce oraz w naszym Kościele diecezjalnym. Wydarzenia religijne wpływają bowiem na kształtowanie postaw i zachowań uczestników.

Bardzo jestem zatem wdzięczny księżom i młodzieży z naszej diecezji, którzy w liczbie 200 osób, wzięli udział wraz z Księdzem Biskupem Grzegorzem, w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Doświadczenie Kościoła powszechnego, spotkanie swych rówieśników z innych kontynentów i państw, wspólna modlitwa, wysłuchane konferencje, a szczególnie spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem zapewne pozwoliło wszystkim uczestnikom odkryć na nowo piękno wiary w Jezusa, jako naszego Pana i Boga i piękno Kościoła, wspólnotę Jego uczniów. Mam nadzieję, że ten czas pozwolił wam na uczenie się życia według nauki Jezusa i pomógł wam na nowo odpowiedzieć na pytanie, jakie stawia Jezus uczniom w odczytanej Ewangelii: za kogo Go uważają? Ufam, że wasza odpowiedź będzie powtórzeniem słów Apostoła Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Drodzy Młodzi, cieszymy się, że z tym doświadczeniem powracacie do diecezji i do waszych parafii. Mam nadzieję, że przeżycia Światowych Dni Młodzieży pozwolą wam być świadkami Jezusa Chrystusa i zaangażować się w życie Kościoła, szczególnie w życie waszych parafii.

W tym samym czasie, gdy grupy młodzieży wyjeżdżały do Lizbony, w parafiach naszej Diecezji rozpoczynały się bezpośrednie przygotowania do rozpoczęcia 43 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę w Częstochowie, której hasło brzmiało: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że i w tym roku nie zabrakło chętnych, aby wziąć udział w tych szczególnych „rekolekcjach w drodze”, jak nazywana jest piesza pielgrzymka. Dziękuję kierownikowi pielgrzymki Ks. Pawłowi Bieleckiemu, wszystkim księżom, klerykom, siostrom i braciom zakonnym, którzy uczestniczyli razem z pątnikami z poszczególnych grup, w radości pielgrzymowania. Wyrażam wdzięczność wszystkim wiernym świeckim, starszym i młodym, za zdecydowanie się na udział w pielgrzymce. Szczególnie dziękuję rodzicom, którzy na pielgrzymi szlak zabrali swoje dzieci i razem z nimi podążali na Jasną Górę. Dzięki temu, dzieci wraz z rodzicami podejmowały wysiłek radosnego pokonywania trudności, pomocy swym kolegom i koleżankom, uczyły się od rodziców modlitwy i uczestniczenia we Mszy świętej, modliły się razem z nimi na różańcu, poznawały niezmierzoną wielkość i mądrość Boga. Pielgrzymka jest bardzo dobrym, błogosławionym czasem chrześcijańskiego wychowania. Jest to czas budowania więzów rodzinnych, przyjacielskich i wspólnotowych. Dziękuję wszystkim pielgrzymom za to świadectwo wiary i miłości do Boga oraz świadectwo wiary w Kościół, w którym obecny jest Chrystus nasz Zbawiciel. Kieruję wyrazy wdzięczności pod adresem pielgrzymów duchowych, którzy towarzyszyli swym braciom i siostrom modlitwą zanoszoną podczas „apeli” w swych kościołach. Budowanie jedności w rodzinach, w parafiach i w naszych społecznościach polega na modlitwie zanoszonej do Boga, nawzajem za siebie, przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Św. Paweł w odczytanym liście zwraca naszą uwagę na niezmierzone bogactwo mądrości i wiedzy Boga. Tej Bożej mądrości i wiedzy doświadczamy przez słuchanie Jego słowa, modlitwę oraz przez odkrywanie Jego wspaniałego planu, jaki On ma dla nas. Zwłaszcza ludzie młodzi są wezwani do rozeznania swej drogi życia, by była ona logicznym i przemyślanym oddawaniem czci Bogu. Dokonuje się ono w życiu małżeńskim, w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym. Dziękuję pątnikom fizycznym i duchowym za modlitwę o powołania do służby Bożej. Cieszę się, że wymiernym owocem tej modlitwy jest fakt, że na pierwszy rok do naszym Diecezjalnego Seminarium Duchownym zgłosiło się pięciu kandydatów.

Bracia i Siostry. Młodzi ludzie – dzieci i młodzież – muszą być zakorzenieni w Chrystusie. To zakorzenienie może dokonać się w Kościele, który On założył i w którym jest obecny. Jezus swój Kościół zbudował na opoce, na skale, którą jest Piotr. Słyszeliśmy w Ewangelii słowa Jezusa: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą”. To są bardzo ważne słowa Jezusa skierowane do nas, którzy zmagamy się z opiniami, zapowiadającymi rychły koniec Kościoła. Pamiętajmy, że Kościół jest dziełem Chrystusa, dziełem Boga. Działania człowieka nie są w stanie przezwyciężyć i zniszczyć dzieła Boga. Bóg dopuszcza na wspólnotę Kościoła różne doświadczenia, również te trudne, bolesne. Ale czyni to tylko po to, aby Kościół, wspólnota Jego uczniów, podjęła proces nawrócenia i powrotu do tego, czego oczekuje od Kościoła Chrystus. Dzisiaj Chrystus wzywa nas wszystkich: biskupów, księży, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do pokuty za popełnione zło i do podjęcia procesu przemiany życia. Wzywa wszystkich do wejścia na drogę świętości. Dlatego bądźmy wszyscy pełni nadziei, miejmy zaufanie do Jezusa, naszego Zbawiciela. On jest w Kościele, towarzyszy nam na drogach naszego życia, daje nam Ducha Świętego. Trzeba Jezusowi wierzyć. Nie wolno Go odrzucić ani z Niego zrezygnować. Nie wolno odrzucić Kościoła, w którym On jest obecny.

Drodzy Diecezjanie. W ostatnim czasie wielu z nas uczestniczyło w uroczystościach w Kodniu z okazji 300 lecia koronacji obrazu Matki Bożej, Matki Jedności. Legat papieski kard. Stanisław Dziwisz, ukoronował Obraz nowymi papieskimi koronami. Maryja obecna w kodeńskim wizerunku jest naszą Królową, Królową Podlasia. Za wszystko, co się wówczas dokonało dziękuję Panu Bogu, wraz z Ojcami i Braćmi Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej, kustoszami kodeńskiego sanktuarium. Szczególne podziękowanie ślę do uczestników tego religijnego wydarzenia. Byłem zbudowany, moi Drodzy, waszą liczną obecnością i waszą pobożnością. W ciągu trzech dni byłem świadkiem waszej miłości do Maryi, pielgrzymiego trudu i waszej modlitwy na różańcu oraz modlitwy na kolanach wokół cudownego Obrazu. W tej modlitwie uczestniczyli starsi i młodzi, a także rodzice wraz ze swymi dziećmi. Te najmłodsze były niesione przez mamy i ojców na rękach, te które potrafiły chodzić szły przed rodzicami, a które były zdolne do obejścia wokół Obrazu na kolanach czyniły to naśladując swych rodziców. Na tej modlitwie nie brakowało młodzieży. Jest to znak nadziei dla nas, dla naszego Kościoła, że mamy mądrych rodziców, którzy prowadzą swoje dzieci do Matki Bożej, zawierzają je w swej modlitwie, uczą je jak przeżywać swoją wiarę i miłość do Maryi, naszej Pani Podlaskiej, która prowadzi wszystkich do Jezusa. Obyśmy potrafili tę naszą miłość do Matki naszego Zbawiciela zachować i przekazywać naszym najbliższym, a szczególnie najmłodszemu pokoleniu.

Bracia i Siostry. Kończą się wakacje i zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Z tej okazji pragnę poinformować o nowej inicjatywie podejmowanej przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin naszej Kurii Diecezjalnej odnośnie chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. Proponujemy rodzicom warsztaty organizowane w Centrum Duszpasterstwa Rodzin w Siedlanowie. Odpowiedzialnym za nie jest ks. Jakub Wyrozębski. Będą to warsztaty dla rodziców, którzy pragną wiedzieć jak po chrześcijańsku, w świecie nieprzychylnym wierzącym w Chrystusa, wychować swe dzieci. Będą organizowane warsztaty dla rodziców, którzy wychowują dzieci będące w różnym przedziale wiekowym; a więc do 7 roku, następnie w przedziale od 7 do 11 roku; od 12 do 15 roku i od 16 do 20 roku życia. Terminy przeprowadzenia poszczególnych warsztatów będą podane na diecezjalnej stronie internetowej. W czasie tych spotkań, prowadzący będą mogli odpowiedzieć na pytania rodziców. Mam nadzieję, że ta inicjatywa Wydziału Duszpasterstwa Rodzin spotka się z waszym, Drodzy Rodzice, zainteresowaniem. Wraz z Ks. Jackiem Seredą, dyrektorem Wydziału, serdecznie zachęcam was do wzięcia udziału w tych warsztatach. Przed nami także nowy rok przygotowania do przyjęcia przez dzieci i młodzież sakramentów świętych, Pierwszej Komunii świętej oraz sakramentu bierzmowania. Zachęcam rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej, aby przygotowywali dzieci według naszego diecezjalnego programu, zaczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Od dwóch lat ten program jest obowiązkowy w naszej diecezji. Natomiast, jeśli chodzi o przygotowanie do sakramentu bierzmowania, to od tego roku proponujemy, aby odbywało się ono przy parafii, do której młodzież należy. Dlatego zapisy kandydatów do dwuletniego przygotowania się, a następnie przyjęcia tego sakramentu będą odbywały się przy parafii. Poprzedzi je rozmowa rodziców i kandydata rozpoczynającego przygotowanie z Księdzem Proboszczem lub Księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie. Pragniemy, aby do sakramentu bierzmowania przystępowała młodzież, która go pragnie. Ci, którzy nie czują się jeszcze zdolni i gotowi do rozpoczęcia przygotowania, będą mogli to uczynić w takiej samej formie w czasie późniejszym, lub jako osoby dorosłe według programu Diecezjalnego Centrum Formacji Katechumenalnej.

Na koniec chciałbym zachęcić młodzież klas maturalnych do udziału w pielgrzymce do Częstochowy lub do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Pielgrzymka do Radzynia Podlaskiego będzie miała miejsce 10 października. Wraz z ks. Pawłem Kindrackim, dyrektorem Wydziału Nauczania Katechetycznego, wszystkich maturzystów serdecznie zapraszam.

Wszystkim, którzy angażują się w chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 1079/2023
Siedlce, dnia 24 sierpnia 2023 r.

List pasterski należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej, w niedzielę 27 sierpnia br.

+ Grzegorz Suchodolski
Wikariusz Generalny

(Oglądana: 63, w tym oglądana dzisiaj: 1)