ZARZĄDZENIE

W związku z powodzią, która nawiedziła w ostatnich dniach Słowenię powodując ogromne zniszczenia i tragedię tysięcy ludzi, którzy ucierpieli wskutek tego kataklizmu, niniejszym – odpowiadając na apel Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – proszę, aby wszystkie parafie Diecezji Siedleckiej włączyły się w obchodzony w dniu 15 sierpnia br. Dzień Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią.

W związku z powyższym zarządzam, aby:

  • na wszystkich Mszach świętych w niedzielę, 13 sierpnia br., odczytać – w ramach ogłoszeń duszpasterskich – Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Słowenii
  • zaś w uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia br. – włączyć odpowiednie wezwanie do modlitwy wiernych podczas celebrowanych Eucharystii oraz przeprowadzić zbiórkę ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych w powodzi, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przekazane potrzebującym.

Bardzo proszę Czcigodnych Księży Proboszczów, aby zebrane ofiary zostały – najpóźniej do dnia 28 sierpnia br. – wpłacone na konto Kurii Diecezjalnej w Siedlcach PEKAO S.A. I o/Siedlce 46 1240 2685 1111 0000 3656 1739 z dopiskiem „Powódź – Słowenia”.

Dziękując wszystkim, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą tę inicjatywę modlitwą oraz ofiarami, z serca błogosławię.

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 1024/2023
Siedlce, dnia 11 sierpnia 2023 r.

A P E L
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
o pomoc dla Słowenii

Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Po wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro.

Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie.

Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc, pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy modlić się za poszkodowanych w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi.

Proszę, aby tego dnia, podczas wszystkich Mszy świętych modlić się w intencji poszkodowanych, a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przekazane potrzebującym.

Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej wdzięczności, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2023 roku

(Oglądana: 207, w tym oglądana dzisiaj: 1)