ŚPIEW:

  • Witaj najczystsza Królowo serc (Śpiewnik: Czeka was droga. Siedlce 2003 s. 176)

„Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci […] stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych. Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką […] Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego” . Amen.

Z nauczania św. Jana Pawła II:

„Wiara uczy nas, że przeznaczenie człowieka zapisane jest w sercu i zamyśle Boga, który kieruje losami historii. [.] Jest zatem naszym obowiązkiem, aby żyć w nurcie historii, jednoczyć się z ludźmi naszych czasów, uczestnicząc w ich niepokojach i nadziejach, gdyż chrześcijanin jest i powinien być w pełni człowiekiem swojego czasu. Stąd też chrześcijanin nie może uciekać w inny wymiar, ignorując dramaty swojej epoki i zamykając oczy oraz serce na niepokoje nurtujące naszą egzystencję. Przeciwnie, jest on tym, który nie będąc „z” tego świata, „w” ten świat jest zanurzony każdego dnia, i gotowy jest pójść tam, gdzie brat oczekuje pomocy, gdzie trzeba otrzeć łzy […] Z tego właśnie będziemy sądzeni” !

Jan Paweł II. Orędzie na XI Światowe Dni Młodzieży. Rzym 26.XI.1995

Niepokalana Dziewico, za Twoim wstawiennictwem powierzamy dobremu Bogu nasz naród i Ojczyznę. Spraw, by otoczona płaszczem twojej macierzyńskiej opieki pozostała zawsze wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii:

Pod Twoją obronę…

Módlmy się:
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, + spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, * religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen

Śpiew:

  • Jasnej Góry Ty jesteś Królową (Śpiewnik: Czeka nas drogą. Siedlce 2003 s. 139)

Wprowadzenie do każdego dnia Nowenny stanowi fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu. tekst Ślubów zaczerpnięty z Internetu:
https://dziedzictwo.ekai.pl/ text.show?id=4192 [dostęp dnia 1.V.2020]

(Oglądana: 20, w tym oglądana dzisiaj: 1)