ŚPIEW:

  • Witaj najczystsza Królowo serc (Śpiewnik: Czeka was droga. Siedlce 2003 s. 176)

„Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie. Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego”. Amen

Z nauczania św. Jana Pawła II:

„Praca wychowawcza ze swej natury polega na towarzyszeniu konkretnym osobom, żyjącym w konkretnym momencie historycznym, w ich dążeniu do wyboru i realizacji określonych ideałów życiowych. Właśnie dlatego w pracy wychowawczej należy umiejętnie godzić jasne przedstawienie celu, ku któremu się idzie, wymóg zdecydowanego dążenia ku niemu i troskę o „podróżnika”, czyli o konkretny podmiot zaangażowany w tę „wędrówkę”, trzeba zatem brać pod uwagę cały zespół sytuacji, problemów, trudności, różnych rytmów wędrówki i wzrastania. Wymaga to mądrej elastyczności, co wcale nie oznacza kompromisu ani co do wartości, ani co do świadomego i wolnego zaangażowania, ale prawdziwą miłość i szczery szacunek dla osobistych uwarunkowań” (PDV 50).

Jan Paweł II. Homilia w czasie nabożeństwa maryjnego odprawionego na lotnisku w Muchowcu. Katowice 20.VI.1983 nr 12.

Panno wierna, za Twoim wstawiennictwem polecamy dobremu Bogu nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, katechetów oraz tych, którym leży na sercu dobro młodego pokolenia. Spraw, by byli oni dla swoich wychowanków czytelnym wzorem do naśladowania:

Pod Twoją obronę…

Módlmy się:
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, + spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, * religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen

Śpiew:

  • Jasnej Góry Ty jesteś Królową (Śpiewnik: Czeka nas drogą. Siedlce 2003 s. 139)

Wprowadzenie do każdego dnia Nowenny stanowi fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu. tekst Ślubów zaczerpnięty z Internetu:
https://dziedzictwo.ekai.pl/ text.show?id=4192 [dostęp dnia 1.V.2020]

(Oglądana: 34, w tym oglądana dzisiaj: 1)